dimarts, 17 de maig de 2011

Matrícula 2011-2012

Calendari de matrícula
del 6 al 10 de juny
(cal demanar cita prèvia)

Documents a presentar:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT del pare/mare/tutor (de tots 2)*
  • Fotocòpia del llibre de família*
  • Fotocòpia de la Cartilla SS/TIS o Mútua Mèdia del nen/a*
  • Fotocòpia de la fitxa o certificat de vacunació
  • Tres fotografies de carnet
(*) En cas que no ho haguéssiu presentat al centre en el període de preinscripcions.

Secretaria del centre