dijous, 26 de febrer del 2015

PREINSCRIPCIONS

Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos.

Horari de secretaria dimarts i dijous de 9 a 1 del migdia i de 3 a 4 de la tarda.
Documentació indentificativa (s'ha de presentar en tots els casos):
  • Original i fotocòpia del llibre de famíla
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet)
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena.

La secretaria

Accés als estudis