divendres, 10 d’abril del 2015

BEQUES MENJADOR/LLIBRES 2015-'16

Beques Menjador: Alumnes Infantil i Primària
Beques Llibres: Només Alumnes Infantil

Termini de presentació de sol·licituds alumnes del 13 d’abril al 12 de maig
Alumnes nous: del 12 al 22 de maig

Horari de secretaria:
Dimarts i dijous de 8:45h a 13h


Documentació que s'ha d'adjuntar:

 Documentació obligatòria:

Þ    Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l'alumne/a sol·licitant de la becaDocumentació complementària:

Þ    Per acreditar la discapacitat d'una persona cal utilitzar preferentment fotocòpia de la Targeta acreditativa de la discapacitat

Þ    Per acreditar-se com a família monoparental cal utilitzar preferentment fotocòpia del Títol de família monoparental

Þ    Per acreditar-se com a família nombrosa cal utilitzar preferentment fotocòpia del Carnet de família nombrosa


Més informació a la pàgina web del Consell Comarcal del Tarragonès