L'ESCOLATRETS IDENTIFICATIUS:
- Centre educatiu de recent posada en funcionament.
- 2 línies d'educació infantil (P3, P4, i P5).
- 2 línies d'educació primària (1r, 2n, 3r, 4t i 5è).
- Metodologia basada en la investigació, l'observació, la formulació d'hipòtesis i el joc.
- Línia pedagògica constructivista.
- Grups flexibles i desdoblaments per afavorir una atenció més individualitzada.
- Treball per projectes i internivells a través dels tallers de descoberta.
- Escola verda: fomentem el respecte vers el medi ambient.
- Projectes d'innovació educativa: PUNTEDU de biblioteca, Filosofia 3/18, Anglès des de P4 i a l'àrea d'educació física des de 3r.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:  és la màxima expressió de l'autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n'explica els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.


HORARI:
Matí: de 9 a 12.30h
Tarda: de 15 a 16.30h

CONTACTA AMB NOSALTRES:
C/Carles Babot i Boixeda s/n
43007 Tarragona
tf. 977 195319 begin_of_the_skype_highlighting            977 195319      end_of_the_skype_highlighting
e3010876@xtec.cat

ON SOM?