dimarts, 15 de març de 2011

Preinscripció i matrícula

Han sortit les llistes amb el barem. Estan penjades a la secretaria de l'escola.
Cal que passeu per secretaria per mirar les llistes i fer, si cal, les reclamacions oportunes a partir de demà 16 fins divendres 18. No es resoldran reclamacions telefònicament.

Després del sorteig fet pel Departament, el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació és el 17642.

La publicació de la llista d'admesos definitiva serà el 2 de maig.

Més informació: www.gencat.cat

Horari de secretaria: dimarts i dijous de 9 a 13:30 hores i de 15 a 16:30 hores.

Secretària del centre