dijous, 23 de maig de 2013

MATRÍCULA

MATRÍCULA DEL 10 AL 14 DE JUNY
(cal demanar cita prèvia a consergeria o trucar al 977.19.53.19)

Documents a presentar:
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare, tutor/a*
  • Fotocòpia del llibre de família*
  • Fotocòpia de la Cartilla SS/TIS o mútua mèdica del nen/a*
  • Fotocòpia de la fitxa o certificat de vacunació
  • 2 fotografies de carnet


(*) En cas que no ho haguéssiu presentat al centre en el període de preinscripcions


La secretaria de l'escola