dilluns, 25 de febrer de 2013

PREINSCRIPCIONS 2013-2014


Horari de secretaria:
  • Dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí
  • Dimarts i dijous de 9 a 2 de la tarda
  • Divendres 15 de 9 a 2 i de 3 a 4 de la tarda
  • Divendres 22 de 3 a 4 de la tarda

Documentació a presentar:
  • Sol·licitud de preinscripció
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 La secretaria