dilluns, 14 de gener de 2013

ELECCIONS CONSELL ESCOLARBenvolgudes famílies,
Us informem de la publicació de la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres del consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 6257,  de 20.11.2012).
El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Pel que fa a la seva composició està representat pels diversos sectors de la comunitat educativa.


Renovació actual: S'han d'elegir 2 representants del professorat, 2 representants dels pares i mares i 1 representant del personal no docent (PAS).CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

DILLUNS 10/12/2012
- Convocatòria d'eleccions.
- Publicació dels censos electorals (romandrà penjat al tauler d'anuncis del centre)
- Publicació vacants sectors, forma i termini de presentació de candidatura.

DIMARTS 11/12/2012
-Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral (a secretaria).

DIJOUS 13/12/2012
-Fi del termini de presentació de reclamacions al cens.

DIVENDRES 14/12/2012
- Sorteig per designar els membres de les meses electorals.

DILLUNS 17/12/2012
- Publicació del cens electoral definitiu (romandrà penjat al tauler d'anuncis del centre)
- Constitució de les meses electorals.

DIMECRES 09/01/2013
-Últim dia per a la presentació de candidatures de cada sector a direcció.

DIJOUS 10/01/2013
- Últim dia per a la publicació de candidatures de cada sector.
- Últim dia per presentar la sol·licitud per actuar com a supervisor del sector de pares i mares.

DIMARTS 15/01/2012
-Inici del període electoral
            A les 09.30 eleccions sector PAS
            A les 12.30 eleccions sector mestres
            De les 16.30 a les 18.00 eleccions sector pares i mares

DIMECRES 23/01/2013
-Constitució  Nou Consell Escolar.
 


Podeu trobar tota la informació penjada al tauler d'anuncis de l'escola i més informació a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

Atentament,

Sònia Sabidó
directora del centre