dijous, 31 de maig de 2012

Període de matriculació

MATRÍCULA DE L'11 AL 15 DE JUNY
(Cal demanar cita prèvia a consergeria o trucant al 977.19.53.19)

Documents a presentar:
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare, mare, tutor/a*
  • Fotocòpia del llibre de família*
  • Fotocòpia de la cartilla SS/TIS o mútua mèdica del nen/a*
  • Fotocòpia de la fitxa o certificat de vacunació
  • Dues fotografies de carnet

(*) En cas que no ho haguéssiu presentat al centre en el període de preinscripcions.

La secretaria